Splitting unit of work and repository functionality

For years we (a lot of people I know and myself included) have been using the Unit of Work and Repository pattern combined with each other. This makes quite a lot of sense as, in most cases, they both have something to do with your database calls. When searching for both of these patterns you’ll often be directed to a popular article on the Microsoft documentation site. The sample code over there has a very detailed implementation on how you can implement both of these patterns for accessing and working with your database. Read more →

Nog steeds geen echte support voor GUID identity velden in EF4.0

In m’n database maak ik gebruik van een idenity veld dat bestaat uit een Guid. Deze guid wordt automatisch gegenereerd binnen SQL Server door middel van de newsequentialid() functie (dit kan uiteraard ook met newid()). Dit betekend dus dat ik in m’n code niet een guid hoef aan te maken, omdat SQL dit al zelf doet. In de op te slaan entity vul ik het ID veld dus ook niet. Read more →

Entity Framework in een N-Tier en N-layered design

Momenteel ben ik met een project bezig dat met 2 tiers werkt (de database even niet meegerekend). Er is een presentatie laag (MVP) en deze staat in verbinding met een WCF service, de 2etier. Deze 2etier heeft dus een service laag, maar ook een business- (BL) en een data access laag (DAL). Dit is tegenwoordig een redelijk standaard design. Omdat ik het Entity Framework wil gebruiken (https://weblogjanv/Lists/Posts/Post.aspx?ID=186) zal alleen de DAL toegang moeten hebben tot het Model. Read more →

Entity Framework 4.0 in een N-Tier applicatie met WCF implementeren

Momenteel ben ik bezig om een nieuw project op te zetten waar ik gebruik wil gaan maken van het Entity Framework 4.0 en WCF. Aangezien .NET 4.0 net uit is, zou dit geen probleem meer moeten zijn. Nu heb ik nog niet eerder goed met het EF gewerkt, dus is het allemaal nog redelijk nieuw voor mij. Gelukkig zijn er veel mensen die hier al het een en ander over hebben geschreven en ook duidelijke voorbeelden hebben gemaakt hoe het kan worden geimplementeerd. Read more →