WHS Connector op 64-bit machine

Thuis heb ik een WHS machine staan en daar wil ik natuurlijk vanaf al m'n machines mee kunnen werken. Op dit moment is er Vista Business 64-bit geinstalleerd op m'n werk laptop en wilde ik daar dus ook de WHS Connector software op draaien. Dit lukt standaard echter niet, omdat je dan een melding krijgt dat het niet op een 64-bit machine gedraaid kan worden. Nu kun je dit omzeilen door het volgende in de command prompt in te tikken:

msiexec /i "\SERVER\Software\Home Server Connector Software\whsconnector.msi" WHSMSI="RUNSETUP"

De installer begint nu te draaien en voltooid verder ook zonder problemen. Ik heb gehoord dat het maken van backups niet gaat werken, maar in eerste instantie gaat het me ook alleen maar om het bestanden delen vanaf m'n werk laptop. Toch vind ik wel dat er in een volgend Service Pack hier iets aan gedaan moet worden, of nog beter, een Homeserver 2008 64-bit maken. Maar ja, dat zal nog wel een paar jaar duren.


Share

comments powered by Disqus