‘Repopulate’ een MS SQL Server 2005

Iedere keer wanneer we een Full-Text catalogus opnieuw moeten populaten is het weer een probleem. De optie Repopulate catalog is grijs en kun je dus niet starten via de interface. In SQL 2000 kon dit nog wel. Inmiddels weten we dat dit niet kan en iedere keer lossen we het weer op door even 5 minuten te Googlen. Zelf vergeet ik namelijk altijd hoe dit gedaan moet worden, omdat je dit eigenlijk nooit doet. Om daar nu van af te zijn post ik hier hoe je in MS SQL Server 2005 je full-text catalog opnieuw kunt populaten. Het commando dat uitgevoerd dient te worden in SQL is het volgende:

EXEC sp_fulltext_catalog 'catalogname', 'start_full'

Logischerwijs is de catalogname uiteraard de naam van je full-text catalog. Dat behoeft volgens mij geen verdere uitleg. Hopelijk was het vandaag de laatste keer dat ik dit op Google op moest zoeken.

Wat ook handig is, is de FULLTEXTCATALOGPROPERTY ('catalog_name' ,'property') functie.

Mogelijke properties zijn:

AccentSensitivity

Accent-sensitivity setting.

IndexSize

ItemCount

LogSize

PopulateCompletionAge

PopulateStatus

UniqueKeyCount

Share

comments powered by Disqus